Địa chỉ: KCN Đầm Hồng - xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Tel: 84 – 24 – 37548456 Fax:
Email: cdnyb@gmail.com - Website: http://caodangngheyenbai.edu.vn
Bản quyền © 2021 CĐ Nghề Yên Bái
Đơn vị phát triển Công nghệ và Giải pháp ETECH